Alam Semesta teramati
Sains Alam

Bilangan Graham: Bilangan yang Melebihi Alam Semesta

Alam semesta kita begitu luas dan besar. Ia mengandung sekurang-kurangnya dua triliun galaksi dan ratusan miliar trilyun (sextillion) bintang. Bintang-bintang […]

Bilangan Graham: Bilangan yang Melebihi Alam Semesta Read Post »